Undervisningsopplegg

divider

All undervisning skjer utendørs og vi tilstreber størst mulig egenaktivitet fra elevene: læring gjennom erfaring! Det er mulig å velge mellom et stort antall undervisningsøkter innenfor disse hovedområdene:

  • Hvordan ferdes i naturen: bruk av kart, kompass og orientering etter naturens egne tegn, førstehjelp på ulike nivåer
  • Is og vann former landskapet: området har mange synlige spor etter istiden da Nedre Glomsjø dekket dalen, elva Tegninga med fossefall og aktive jettegryter og Jutulhogget, en av Nord-Europas største canyoner
  • Naturen som ressurs: skogsdrift fra eldre og nyere tid med bruk av forskjellige redskaper, brenning av tjære og kullstiftVannkraft, besøk i et minikraftverk og vi ser på sporene som kraftverket lager i naturenJakt og fiskekultur i innlandet
  • Villmarksliv med mulighet for overnatting i gapahuk eller lavvo
  • Flora og fauna; fra dalbunnen til snaufjellet hvor vi møter alt fra fisk i Glomma til de fire store rovdyrene våre som ferdes i området