Priser

divider

Priser sommerleir 2024

(Pris pr barn for sesongen 2023)
Sommerleir med varighet søndag ettermiddag til lørdag formiddag:

  • Junior 7-14 år kr. 5890,-
  • Ungdom (13-17 år) kr. 6290,-

Prisene har økt en del fra foregående år, men leirukene er økt med ett døgn samt at det dessverre har vært en del prisvekst i samfunnet siste år.

Fellesreise

Pris for fellesreise er kr. 900,- tur/retur Oslo og kr. 450,- for enkeltreise. Kortere strekning medfører tilsvarende reduksjon i pris.
Oslo: kr. 900,-
Lillestrøm: kr. 850,-
Gardermoen: kr. 800,-
Eidsvoll: kr. 750,-
Hamar: 700,-
Elverum: 650,-

Søskenmoderasjon innvilges med:

  • fra barn nr 2: 20%
  • gjelder ikke fellesreise, kun oppholdsprisen

Priser utleie

Selvhusholdning

Dette er når dere ønsker å leie hele leiren for et eget arrangement og selv ordner alt av matlaging, renhold og aktiviteter. Pris er her normalt kr. 9500,- pr døgn utenfor sommerferien og kr. 12000,- pr døgn i sommerferien. Ved ønske om noe utvidet aktivitetstilbud, guiding etc: ta kontakt for skreddersøm og pristilbud. Hele leiren og alle aktiviteter på leirområdet er da tilgjengelig. Prisene for selvhusholdning er litt avhengige av når på året det ønskes opphold samt hvor mye av bygningsmassen som vil tas i bruk, dette da disse faktorene påvirker kostnader til oppvarming, renhold m.m. vesentlig.

Klassetur/skoleavslutning

Ønsker dere en klassetur som avslutning på barne- eller ungdomstrinnet syr vi sammen et opphold med varierte aktiviteter og undervisning om ønskelig.

For slike turer som ikke er ordinært leirskoleopphold vil prisen ligge på ca. 900-1000 kr pr elev for en overnatting, ca. 1300-1400 kr pr elev for to overnattinger og ca. 1600-1700 kr pr elev for tre overnattinger. Dette er opphold som fordrer at det er med voksne/foresatte som kan bistå med aktivisering på ettermiddag og kveld. 

Priser leirskole

Ved bestilling av leirskoleopphold vil skoleeier bli bedt om å fylle ut et skjema som bekreftelse på bestillingen av leirskoleoppholdet. Siden tilskudd til leirskoleopplæringen fra og med 2020 er innlemmet i kommunenes rammeoverføring vil det ikke belastes en særskilt kostnad som det skal kreves refusjon for: det er endret prismodell slik at kostnaden for oppholdet har et påslag av undervisningskostnad.

Priser skoleåret 2022/23

Leirskoleopphold mandag - fredag (fire overnattinger): kr. 2350,- pr elev. Ved bestilling av oppholdet vil det faktureres et depositum på 10% som avregnes ved sluttfakturering.

Undervisningen har et tillegg på kr. 800,- pr elev slik at samlet pris for oppholdet blir kr. 3150,-. Leirskolen benytter delingstall på 22 pr elevgruppe for fastsetting av tillegg for undervisning. For skoler som bestiller opphold for elevgrupper på mindre enn 15 elever vil det påløpe en minimumspris for undervisningen på kr. 13 000,- med mindre man har bestilt en uke hvor man kan slå sammen undervisningsgruppene med andre som har bestilt. For mindre elevgrupper ber vi dere ta kontakt i forkant av bestillinger for å avklare hensiktsmessige uker.

Faste avtaler

Skoler og kommuner med faste avtaler innvilges en rabatt på 10% på de gjeldende prisene og det vil ikke kreves inn depositum i forkant. Det tegnes en avtale mellom leirskolen og kommunen som definerer minimum ett års oppsigelsestid og krav til depositum frafalles dermed.

Avslutningstur eller annen klassetur?
Innimellom har vi besøk av klasser som ikke ønsker et rent leirskoleopphold men en avslutningstur for 10. klasse, en tur i tillegg til skolens ordinære leirskoletur osv. I disse tilfellene er det mange ulike pakker som kan defineres for oppholdet og det vil kunne avvike prismessig fra den ordinære prismodellen for et leirskoleopphold. Send oss en henvendelse med informasjon om hva som ønskes av aktiviteter og undervisning så syr vi sammen en pakke for dere

Camp Bjøntegaard

Siden 1946