Priser

divider

Priser sommerleir

(Pris pr barn er for sesongen 2020)

Sommerleir junior og ungdom med varighet mandag til lørdag: kr. 3 990,- pr uke.

Temaleir

Enkelte temaer som kan velges kan medføre noe tillegg i pris. Dette velges ved påmelding. Prisene publiseres så fort temaene er definert. Det er også åpnet for å delta på temakursene på dagtid uten å måtte bestille leiropphold for en hel uke.

Priser temaleir

Sjakkurs

  • Tema i tillegg til sommerleir: tillegg kr. 750,-
  • Kun delta på kurs på dagtid: kr. 1250,-

Tegne og malekurs (inkludert kursmateriell som beholdes etter kurs til verdi ca 400,-)

  • Tema i tillegg til sommerleir: tillegg kr. 850,-
  • Kun delta på kurs på dagtid: kr. 1400,-

Ved opphold flere uker betales det et tillegg på kr. 750,- pr barn for oppholdet fra lørdag til mandag.

Fellesreise

Pris for fellesreise er kr. 850,- tur/retur Oslo og kr. 425,- for enkeltreise. Kortere strekning medfører tilsvarende reduksjon i pris.

Oslo S: kr. 850,-
Lillestrøm: kr. 800,-
Gardermoen: kr. 750,-
Eidsvoll: kr. 675,-
Hamar: 600,-
Elverum: 525,-
Rena: 400,-
Koppang: 300,-

Søskenmoderasjon innvilges med:

  • fra barn nr 2: 20%
  • gjelder ikke fellesreise, kun oppholdsprisen

Priser leirskole

Ved bestilling av leirskoleopphold vil skoleeier bli bedt om å fylle ut et skjema som bekreftelse på bestillingen av leirskoleoppholdet. Siden tilskudd til leirskoleopplæringen fra og med 2020 er innlemmet i kommunenes rammeoverføring vil det ikke belastes en særskilt kostnad som det skal kreves refusjon for: det er endret prismodell slik at kostnaden for oppholdet har et påslag av undervisningskostnad.

Priser skoleåret 2020/2021

Leirskoleopphold mandag - fredag (fire overnattinger): kr. 2100,- pr elev. Ved bestilling av oppholdet vil det faktureres et depositum på 10% som avregnes ved sluttfakturering.

Undervisningen har et tillegg på kr. 800,- pr elev slik at samlet pris for oppholdet blir kr. 2900,-. Leirskolen benytter delingstall på 22 pr elevgruppe for fastsetting av tillegg for undervisning. For skoler som bestiller opphold for elevgrupper på mindre enn 15 elever vil det påløpe en minimumspris for undervisningen på kr. 13 000,- med mindre man har bestilt en uke hvor man kan slå sammen undervisningsgruppene med andre som har bestilt. For mindre elevgrupper ber vi dere ta kontakt i forkant av bestillinger for å avklare hensiktsmessige uker.

Faste avtaler

Skoler og kommuner med faste avtaler innvilges en rabatt på 10% på de gjeldende prisene og det vil ikke kreves inn depositum i forkant. Det tegnes en avtale mellom leirskolen og kommunen som definerer minimum ett års oppsigelsestid og krav til depositum frafalles dermed.

Avslutningstur eller annen klassetur?
Innimellom har vi besøk av klasser som ikke ønsker et rent leirskoleopphold men en avslutningstur for 10. klasse, en tur i tillegg til skolens ordinære leirskoletur osv. I disse tilfellene er det mange ulike pakker som kan defineres for oppholdet og det vil kunne avvike prismessig fra den ordinære prismodellen for et leirskoleopphold. Send oss en henvendelse med informasjon om hva som ønskes av aktiviteter og undervisning så syr vi sammen en pakke for dere

Priser Camp Wild Villmarksleir

Pris pr barn er for sesongen 2020:

Villmarksleir junior og ungdom med varighet mandag til lørdag: kr. 3 990,- pr uke.

Temaleir

Enkelte temaer som kan velges kan medføre noe tillegg i pris. Dette velges ved påmelding. Prisene publiseres så fort temaene er definert. Det er også åpnet for å delta på temakursene på dagtid uten å måtte bestille leiropphold for en hel uke. Prisene for temaukene vil oppgis så fort de er endelig bestemt og publisert.

Ved opphold flere uker betales det et tillegg på kr. 750,- pr barn for oppholdet fra lørdag til mandag.

Pris for fellesreise er kr. 850,- tur/retur Oslo og kr. 425,- for enkeltreise. Kortere strekning medfører tilsvarende reduksjon i pris.

Oslo S: kr. 850,-
Lillestrøm: kr. 800,-
Gardermoen: kr. 750,-
Eidsvoll: kr. 675,-
Hamar: 600,-
Elverum: 525,-
Rena: 400,-
Koppang: 300,-

Søskenmoderasjon innvilges med:

  • Fra barn nr 2: 20%
  • Gjelder ikke fellesreise, kun oppholdsprisen

Camp Wild Villmarksleir

Priser utleie

Selvhusholdning

Dette er når dere ønsker å leie hele leiren for et eget arrangement og selv ordner alt av matlaging, renhold og aktiviteter. Pris er her normalt kr. 7500,- pr døgn utenfor sommerferien og kr. 9500,- pr døgn i sommerferien. Ved ønske om noe utvidet aktivitetstilbud, guiding etc: ta kontakt for skreddersøm og pristilbud. Hele leiren og alle aktiviteter på leirområdet er da tilgjengelig.

Klassetur/skoleavslutning

Ønsker dere en klassetur som avslutning på barne- eller ungdomstrinnet syr vi sammen et opphold med varierte aktiviteter og undervisning om ønskelig.

For slike turer som ikke er ordinært leirskoleopphold vil prisen ligge på ca. 700-800 kr pr elev for en overnatting, ca. 1100-1200 kr pr elev for to overnattinger og ca. 1450-1500 kr pr elev for tre overnattinger. Dette er opphold som fordrer at det er med voksne/foresatte som kan bistå med aktivisering på ettermiddag og kveld. 

Camp Bjøntegaard

Siden 1946