Sommerkurs – NYHET!

Sommerkurs i tillegg til en uke på sommerleir?

Når du melder barnet på en uke med sommerleir er det i enkelte uker mulig å velge et sommerkurs også. De ulike ukene er det definert ulike sommerkurs med ulike temaer. Felles for dem alle er at barnet kan delta på kurset som et tillegg til det ordinære aktivitetsprogrammet som vi har på våre sommerleiruker.

Det er også mulig å delta kun på sommerkursene: da melder du ikke på barnet på en ordinær sommerleiruke men kan delta kun på dagtid på aktuelt kurs.

Programmene for ukene vil justeres for å finne rom for de ulike sommerkursene da det er litt variabel varighet på dem. De fleste vil ha varighet på dagtid tirsdag, onsdag og torsdag. Når sommerkursene avholdes vil barna da ikke delta på det ordinære aktivitetsprogrammet, eksempelvis vil de barna som ikke har meldt seg på et sommerkurs dra ut på en tur eller aktivitet etter frokost og være tilbake til endt økt med sommerkurs. Resten av dagen er barna da sammen og følger ordinært aktivitetsprogram.

Sommerkursene har ingen krav til erfaring eller forkunnskap, men enkelte av dem kan ha noen aldersbegrensninger. Enkelte av kursene vil også medføre et tillegg i pris til ordinær pris for leiropphold, dette da det leies inn eksterne kursinstruktører, noen kurs har en del materiellkostnader samt materiell som deltagerne får beholde etter kurset.

For dere som bestiller kun sommerkurs på dagtid vil prisen være noe høyere enn for de som bestiller det som et tillegg til en hel sommerleiruke.

Vi tror at en sommerleiruke med en kombinasjon av et sommerkurs og vårt allsidige aktivitetstilbud vil være en super sommeruke. Det er definert sommerkurs for enkelte uker og det vil publiseres flere tilbud frem mot sommeren.

Er dere i tvil om barnet skal delta på et kurs eller det publiseres et kurs etter at dere har meldt på barnet, ikke noe problem! Dere kan korrigere bestillingen i etterkant av at ordinært opphold er bestilt, dvs legge til sommerkurs til eksisterende bestilling.