Leirskole

Siden er under oppdatering!

Vi vil legge ut mer informasjon om leirskoletilbudet kommende dager. Er det noe som haster, ta kontakt pr mobil 93 28 96 39 eller leirskole@bjontegaard.no

 

Familien Bjøntegaard har arrangert sommerleir for hundrevis av barn hvert år siden oppstarten i 1946, og i 1995 begynte vi å tilby leirskole vår og høst.

Leirskolen ligger på Hanestad i Rendalen kommune i Østerdalen. Norges lengste elv, Glomma, renner like ved leirskolen og i området rundt finnes det store og urørte skogs- og fjellområder. To mil nord ligger leiren ligger også Jutulhogget, Nord-Europas største fjellkløft.

Ville dyr, som våre fire store rovdyr, ulv, bjørn, gaupe og jerv er en del av dyrelivet rundt Hanestad og i fjellområdene rundt er det store innslag av villrein derav kommunenavnet Rendalen Det er også et rikt mangfold av andre dyre- og fuglearter. Dette mener vi gir et godt utgangspunkt for å drive en leirskole hvor undervisningen har hovedvekt på uteskole.

Hanestad ligger midt mellom Oslo og Trondheim, og det er enkel adkomst fra både riksvei 3 og Hanestad stasjon på Rørosbanen.

Leirskolen har åpent vår og høst, og har en kapasitet på 90 senger fordelt på 20 soverom.

Hovedrammer for undervisningen:

All undervisning skjer utendørs og vi tilstreber størst mulig egenaktivitet fra elevene: læring gjennom erfaring! Det er mulig å velge mellom et stort antall undervisningsøkter innenfor disse hovedområdene:

 • Hvordan ferdes i naturen: bruk av kart, kompass og orientering etter naturens egne tegn, førstehjelp på ulike nivåer
 • Is og vann former landskapet: området har mange synlige spor etter istiden da Nedre Glomsjø dekket dalen, elva Tegninga med fossefall og aktive jettegryter og Jutulhogget, en av Nord-Europas største canyoner
 • Naturen som ressurs:
  • Skogsdrift fra eldre og nyere tid med bruk av forskjellige redskaper. Brenning av tjære og kullstift
  • Vannkraft: besøk i et minikraftverk og vi ser på sporene som kraftverket lager i naturen
  • Jakt og fiskekultur i innlandet
 • Villmarksliv med mulighet for overnatting i gapahuk eller lavvo
 • Flora og fauna; fra dalbunnen til snaufjellet hvor vi møter alt fra fisk i Glomma til de fire store rovdyrene våre som ferdes i området

I løpet av uka kan du…

 • spise matpakka i gapahuk
 • brenne tretjære av tyri og lage kullstifter
 • hogge ved og lage bål
 • sove i lavvo og gapahuk
 • ri i skog og mark
 • oppleve dyr og fugler i skogen
 • høre historier om huldrer og troll
 • høre om hvordan jutulen ”lagde” Jutulhogget”, Nordens største fjellkløft
 • se fjellets flora og farger om høsten
 • klatre i klatretårnet og føle spenningen i å slippe seg utenfor veggen og rappellere ned
 • stelle og kose med husdyr
 • gå natursti
 • sykle på skjulte skogsbilveier hvor elgen står i skogkanten og kikker på deg
 • orientere deg i nærområdet med kart, kompass og GPS
 • lære førstehjelp så du vet råd når uhellet er ute
 • bade og svømme i badebassenget
 • fiske og bade i Glomma
 • oppleve et bjørnehi
 • gå på slakk line og masse andre spennende fritidsaktiviteter på leiren
 • være DJ i diskoteket med masse lyd, lys og røyk

 

Vi er medlem av Norsk Leirskoleforening